نویسنده = رضائی اردانی، امیر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تغییرات ساختاری مغز در بیماران مبتلا به اختلال وابستگی به تریاک و در درمان نگهدارنده با متادون ، درمان تنتور اپیوم و افراد سالم

دوره 22، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 92-102

امیر رضائی اردانی؛ مهسا ناهیدی؛ حمیدرضا نوروزی؛ شاهرخ ناصری؛ مهدی مومن نژاد؛ پروانه لایق؛ ایمان محمدی


2. تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری به روش فرانظری بر میزان نشانه های افسردگی و دوز متادون مصرفی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 91-99

امیر رضائی اردانی؛ زهرا عرفانیان تقوایی یزدی نژاد؛ مسعود شایسته زرین