نویسنده = حیدری، حسن
تعداد مقالات: 3
2. رابطه ی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با شفقت بر خود و سلامت روانی در افراد متاهل

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 130-41

مهدی رستمی؛ منصور عبدی؛ حسن حیدری


3. رابطه انواع بدرفتاری در دوران کودکی با شفقت بر خود و سلامت روانی در افراد متاهل

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 73-61

مهدی رستمی؛ منصور عبدی؛ حسن حیدری