نویسنده = رستمی، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. نقش آزاردیدگی دوران کودکی بر تصویر بدنی و عملکرد جنسی در زنان

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 313-320

هاشم فیروزی؛ فاطمه امیری؛ نادره سعادتی؛ مهدی رستمی


3. رابطه ی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با شفقت بر خود و سلامت روانی در افراد متاهل

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 130-41

مهدی رستمی؛ منصور عبدی؛ حسن حیدری


4. رابطه انواع بدرفتاری در دوران کودکی با شفقت بر خود و سلامت روانی در افراد متاهل

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 73-61

مهدی رستمی؛ منصور عبدی؛ حسن حیدری