نویسنده = اصغری پور، نگار
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بخش روان پزشکی

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 12-21

سعید واقعی؛ علی مشکین یزد؛ نگار اصغری پور؛ سعید ابراهیم زاده


3. ارتباط میزان فرسودگی در مراقبین بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون با وضعیت بالینی بیماران

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 93-286

نغمه مخبر؛ محمودرضا آذرپژوه؛ نگار اصغری پور