نویسنده = سینی چی، فریده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط اضطراب، افسردگی و رویدادهای استرس زای زندگی با کهیر مزمن ایدیوپاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1398

فریده سینی چی؛ بیتا کیافر


2. بررسی ارتباط اضطراب، افسردگی و رویدادهای استرس زای زندگی با کهیر مزمن ایدیوپاتیک

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 208-213

فریده سینی چی؛ بیتا کیافر