نویسنده = پیرخائفی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی شخصیت مرزی بر اساس مولفه های هوش هیجانی

دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 7-12

علیرضا پیرخائفی؛ علی محمدزاده؛ محمود نجفی؛ مینا جنگجوی