نویسنده = شاه سیاه، مرضیه
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر سازگاری زناشویی در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان

دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 9-190

زهرا داودی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مرضیه شاه سیاه


2. تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی

دوره 12، شماره 46، خرداد و تیر 1389، صفحه 496-505

مرضیه شاه سیاه