نویسنده = احمدیان، حمزه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روانشناختی و ارزش‌های انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1397

فرزانه پیر مرادی؛ حمزه احمدیان؛ جهانگیر کرمی؛ یحیی یاراحمدی