نویسنده = شفیع آبادی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی رویکرد تعهد و پذیرش (ACT) و نظریه انتخاب بر تعلل ورزی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهرستان شهریار

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 319-326

نسیم برنده؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ولی الله فرزاد