نویسنده = جوانبخت، مریم
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت زندگی افراد بعد از عمل جراحی زیبایی بینی در ایران: یک مرور سیستماتیک

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 320-324

رامین زجاجی؛ احسان سبحانی؛ مجتبی مشکات؛ مریم جوانبخت