نویسنده = سرابی جماب، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی

دوره 13، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 84-93

ملیحه سرابی جماب