نویسنده = خزائی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای روان‌درمانی روان‌پزشکان و روان‌شناسان ایرانی

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 202-207

معصومه موسوی؛ سید رامین علوی نژاد؛ محمود خزائی