نویسنده = سیکستروم، اسورکر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شخصیت صلح‌مدار: با نگاهی به تفاوت‌های جنسیتی و وضعیت تاهل

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 14-31

زهرا خیّر؛ حمیدرضا عریضی؛ کریم عسگری؛ اسورکر سیکستروم