نویسنده = حسینی دشتی، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل بر دل‌زدگی زناشویی و صمیمیت زوجین

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 311-318

فرشته علیخانی دارابی؛ آرزو مهرابی؛ شیوا حسینی دشتی؛ علیرضا علیخانی