نویسنده = حسینی، سید محمد داود
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی سبک‌های دلبستگی و سبک‌های مقابله ی مذهبی با سلامت ‌روان در بیماران HIV

دوره 14، شماره 53، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 15-6

سید محمد داود حسینی