نویسنده = بشرپور، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی هوش شخصی در نمونه‌ی دانشجویان ایرانی

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 32-40

اکبر عطادخت؛ مهری مولایی؛ سجاد بشرپور؛ مظفر غفاری