نویسنده = رحیمی احمدآبادی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. نقش رابطه والد-کودک، سبک‌های دلبستگی و عملکرد خانواده در شکل‌گیری نارضایتی جنسیتی

دوره 20، شماره 1، آذر و دی 1396، صفحه 63-74

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ مهرداد کلانتری؛ محمدرضا عابدی؛ سید مرتضی مدرس غروی