نویسنده = سیف ‌نراقی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی‌ربط

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 271-280

طیبه حق‌پرست لاتی؛ عزت‌الله نادری؛ مریم سیف ‌نراقی