تعداد مقالات: 594
2. رابطه ی بین سبک های مقابله ی اجتناب شناختی رفتاری و اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه

دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 85-287

سودابه بساک نژاد؛ فرزانه هومن؛ محمدعلی قاسمی نژاد


3. رابطه ی سبک‌های دلبستگی و سبک‌های مقابله ی مذهبی با سلامت ‌روان در بیماران HIV

دوره 14، شماره 53، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 15-6

سید محمد داود حسینی


13. تاثیر رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر سازگاری زناشویی در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان

دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 9-190

زهرا داودی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مرضیه شاه سیاه


15. مقایسه ی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریوی

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 82-90

فاطمه محرری؛ فریبا رضایی طلب؛ سید علی رضا سجادی؛ سهیل سرجمعی


19. مهارت قاطعیت و مصرف اکستاسی در بین نوجوانان

دوره 10، شماره 40، آذر و دی 1387، صفحه 265-272

نعیمه سیدفاطمی


20. نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی

دوره 10، شماره 39، مهر و آبان 1387، صفحه 181-190

محمدعلی بشارت


25. hgh

دوره 9، شماره 34، خرداد و تیر 1386، صفحه 7-14