کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه‌ی آزار صوتی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر بهبهان

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 103-108

معصومه علیدوستی؛ اکبر بابایی حیدرآبادی؛ زینب بابلی؛ حدیث نظربیگی؛ محمود مباشری


2. فرسودگی شغلی پرستاران در بخش‌های روان‌پزشکی

دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 260-264

محمدرضا آهنچیان؛ علی مشکین یزد؛ پروانه سودمند