کلیدواژه‌ها = شادکامی
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی مداخله‌آموزش مثبت‌نگر بر شادکامی، افسردگی، رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دوره 21، شماره 6، مهر و آبان 1398، صفحه 409-417

تکتم حیدری اله آباد؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر


3. تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با شادکامی و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 236-247

زهرا مغنی‌زاده؛ علی فرنام؛ زهرا طالبی؛ مریم اسودی


4. تعیین سهم سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی میزان شادکامی دانشجویان

دوره 19، شماره 1، آذر و دی 1395، صفحه 60-65

زهرا مغنی‌زاده؛ الهه هوشمند؛ جعفر طالبیان شریف


5. رابطه بین شادکامی و امید به زندگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 553-556

مینا قنبریان؛ مهناز پرموز؛ زینب رجب‌زاده