کلیدواژه‌ها = استرس شغلی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه استرس شغلی با رفتار‌های بی‌نزاکتی در محیط کار با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرمایه روان‌شناختی

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 103-112

سید اسماعیل هاشمی؛ سحر سوادکوهی؛ عبد الزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده


3. تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بخش روان پزشکی

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 12-21

سعید واقعی؛ علی مشکین یزد؛ نگار اصغری پور؛ سعید ابراهیم زاده


4. شیوع منابع و علایم استرس در استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دوره 10، شماره 37، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 25-32

منیژه کرباسی