کلیدواژه‌ها = پرستاران
تعداد مقالات: 7
1. بررسی وضعیت سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان بهبهان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 388-391

زینب رجب‌زاده؛ غلامرضا شهبازی مقدم؛ طیبه نیکرو؛ الهه پوراکبران


2. رابطه‌ی آزار صوتی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر بهبهان

دوره 18، شماره 2، بهمن و اسفند 1394، صفحه 103-108

معصومه علیدوستی؛ اکبر بابایی حیدرآبادی؛ زینب بابلی؛ حدیث نظربیگی؛ محمود مباشری


3. فرسودگی شغلی پرستاران در بخش‌های روان‌پزشکی

دوره 17، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 260-264

محمدرضا آهنچیان؛ علی مشکین یزد؛ پروانه سودمند


4. تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بخش روان پزشکی

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 12-21

سعید واقعی؛ علی مشکین یزد؛ نگار اصغری پور؛ سعید ابراهیم زاده


7. بررسی عوامل تنش زا در پرستاران

دوره 10، شماره 39، مهر و آبان 1387، صفحه 231-237

پریا حبرانی