کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه‌ی تحلیلی ظرفیت هوش کلی، کلامی، عملکردی، خرده‌مقیاس‌های آن و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 147-152

محمد مشکانی؛ حسن موسی‌زاده؛ صنمبر کریمی راد


4. بررسی رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی در دانشجویان

دوره 9، شماره 36، آذر و دی 1386، صفحه 75-80

علی اکبر ثمری