کلیدواژه‌ها = همدلی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کارآموزی روان‌پرستاری بر مهارت همدلی با بیمار دانشجویان پرستاری

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 349-355

الهام لشگری؛ سعید واقعی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی


2. بررسی عوامل موثر بر قطع درمان مراجعه‌کنندگان مراکز سلامت روان جامعه‌نگر (CMHC) شهر تهران

دوره 20، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 194-201

هدا لایق؛ هادی بهرامی؛ فرید ابوالحسنی؛ ونداد شریفی سنجانی