کلیدواژه‌ها = سرمایه روان‌شناختی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین و آزمون مدل ارتباطی نیازهای اساسی روانی بر معنای زندگی با میانجیگری سرمایه روان‌شناختی و ارزش‌های انسانی

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 51-62

فرزانه پیرمرادی؛ حمزه احمدیان؛ جهانگیر کرمی؛ یحیی یاراحمدی


2. رابطه استرس شغلی با رفتار‌های بی‌نزاکتی در محیط کار با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی سرمایه روان‌شناختی

دوره 20، شماره 2، بهمن و اسفند 1396، صفحه 103-112

سید اسماعیل هاشمی؛ سحر سوادکوهی؛ عبد الزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده