کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی معلمان زن

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 537-541

فریبا مرزبانی؛ نبی بستان


3. ررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با بهداشت روان در دانشجویان

دوره 7، شماره 28، آذر و دی 1384، صفحه 145-152

عباس بخشی پور رودسری؛ حمید پیروی؛ احمد عابدیان