کلیدواژه‌ها = نوجوانان بزهکار
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی تحلیلی ظرفیت هوش کلی، کلامی، عملکردی، خرده‌مقیاس‌های آن و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 147-152

محمد مشکانی؛ حسن موسی‌زاده؛ صنمبر کریمی راد