کلیدواژه‌ها = معلولیت
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مهارت حل مسئله برسازگاری معلولین جسمی حرکتی

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 85-94

معصومه حسین‌نیا