نویسنده = مرضیه عماری
تعداد مقالات: 2
1. تدوین منشور حقوق بیماران روانپزشکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1396

مرضیه عماری


2. تدوین منشور حقوق بیماران روان‌پزشکی در ایران

دوره 20، شماره 6، مهر و آبان 1397، صفحه 382-394

مرضیه عماری؛ آرش قدوسی