نویسنده = معصومه زارع برگ آبادی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین اضطراب و افسردگی با میانجی‌گری تفکر ارجاعی وکمال‌گرایی به روش معادلات ساختاری

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 455-464

معصومه زارع برگ آبادی؛ صادق تقی‌لو؛ علیرضا کاکاوند