نویسنده = زهرا مفخمی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی میزان موفقیت شغلی خلبانان بر اساس خرده‌مقیاس‌های سی‌گانه‌ی پرسش‌نامه‌ی شخصیت نئو NEO-PI-R)

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 350-356

میثم عبداله‌پور؛ زهرا مفخمی؛ علیرضا رجایی؛ جواد جوانمرد؛ مرتضی محمدی