نویسنده = فریبرز صدیقی ارفعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ذهن‌آگاهی با تاب‌آوری در دانشجویان

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 586-590

فریبرز صدیقی ارفعی؛ زینب نمکی بیدگلی