نویسنده = مهری مولایی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی هوش شخصی در نمونه‌ی دانشجویان ایرانی

دوره 21، شماره 1، آذر و دی 1397، صفحه 32-40

اکبر عطادخت؛ مهری مولایی؛ سجاد بشرپور؛ مظفر غفاری


2. نقش هوش هیجانی و عاطفه‌ی مثبت و منفی در تاب‌آوری زنان باردار نخست‌زا

دوره 18، شماره 5، مرداد و شهریور 1395، صفحه 243-248

جابر علیزاده گورادل؛ مهری مولایی؛ اصغر پوراسمعلی