نویسنده = علی طلائی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 183-193

محبوبه صدیقی؛ احمد منصوری؛ علی طلائی


2. مقایسه‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اختلالات شخصیت در افراد با بیزاری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1396، صفحه 307-314

مهسا نقاش تبریزی؛ چنگیز رحیمی؛ حبیب هادیان فرد؛ علی طلائی


3. رابطه ی باورهای اساسی دینی و سبک دلبستگی به خداوند با فرسودگی شغلی درکارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 216-224

علی طلائی؛ فاطمه محرری؛ فاطمه توکلی؛ امین فردوسی مکان؛ مهدیه برهانی مغانی