نویسنده = مجید غیاث
تعداد مقالات: 1
1. مصرف استروئیدهای آنابولیک–آندروژنیک در دانشجویان مرد دانشگاه اصفهان: شیوع و آگاهی از عوارض جانبی آن

دوره 8، شماره 32، آذر و دی 1385، صفحه 73-80

مهدی کارگر فرد؛ مجید غیاث؛ احمد رضا کریم زادگان؛ علی کاشی