نویسنده = مرتضی مدرس غروی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه ی سبک خودگویی و مشکلات عاطفی در دانشجویان

دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 118-126

خدیجه علوی؛ لیلا امیرپور؛ مرتضی مدرس غروی


2. بررسی اثربخشی بازی درمانی تحولی مبتنی بر دلبستگی بر علایم اختلال آسیب دیدگی تحولی کودکان 3 تا 9 سال

دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 8-260

امیر رضایی اردانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ سید مرتضی جعفرزاده فدکی؛ مرتضی مدرس غروی؛ نغمه مخبر