نویسنده = طیبه مهرابی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین ابعاد خودپنداره و ترس از بیمارستان در کودکان بستری در بخش‌های داخلی و جراحی اطفال

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 346-354

ناهید رحیمی؛ طیبه مهرابی؛ سعید پهلوان‌زاده